POZIOMY NAUCZANIA

W AN AMERICAN WAY BIAŁYSTOK

POZIOM A1

Jest to poziom początkujący, osoby uczące się na tym poziomie rozumieją i potrafią używać wyrażeń potocznych i proste wypowiedzi na temat naturalnych zdarzeń z życia codziennego. Potrafią również formułować pytania na temat życia prywatnego i na nie odpowiadać

POZIOM A2

Jest to poziom podstawowy. Osoby uczące się tego poziomu rozumieją wypowiedzi i zwroty stosowane w życiu codziennym. Potrafią porozumieć się w sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają od nich bezpośredniej wymiany zdań na typowe tematy

POZIOM B1

To poziom średnio zaawansowany, osoby będące na tym poziomie radzą sobie w różnych typowych sytuacjach, tworzą proste wypowiedzi ustne i pisemne na tematy im znane

POZIOM B2

Jest to poziom wyższy- średnio zaawansowany. Osoby, które są na tym poziomie rozumieją  tekstach pisane po angielsku, potrafią porozumiewać się spontanicznie, nie mają problemów z komunikacją, potrafią formułować szczegółowe wypowiedzi

POZIOM C1

Jest to poziom zaawansowany, osoby znające ten poziom rozumieją szeroki zakres trudnych tekstów, potrafią płynnie komunikować się i swobodnie posługiwać się językiem w relacjach towarzyskich, służbowych oraz edukacyjnych

POZIOM C2

Jest to poziom profesjonalny, osoby, które są na tym poziomie bez trudu rozumieją praktycznie wszystko w języku angielskim.  Poziom C1 i C2 jest poziomem biegłości językowej

POZIOMY ZAAWANSOWANIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM

Poziomy języka angielskiego w skali rady Europy to inaczej Common European Freamwork of Reference for Languages, czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. System ten ustala poziom znajomości języka angielskiego, uwzględnia przy tym umiejętności takie jak pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie

Lokalizacja:

Ul. Powstańców 1 lok. 4
15-666 Białystok

Kontakt:

Tel.: 513 850 953
Email: anamericanway.bialystok@gmail.com

Lokalizacja:

Ul. Powstańców 1 lok. 4
15-666 Białystok

Kontakt:

Tel.: 513 850 953
Email: anamericanway.bialystok@gmail.com