Metoda Bezpośrednia - Speak.pl DIRECT METHOD ®

Jest to metoda bezpośrednia, która służy do nauki języka angielskiego, koncentruje się ona na najtrudniejszym aspekcie w nauce języka obcego, czyli na mówieniu. Przy użyciu tej metody Kursanci przez cały czas trwania lekcji w szkole An American Way posługują się w języku angielskim. Lekcje są tu oparte na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu między nauczycielem An American Way a każdym Kursantem. Na wszystkie pytania lektora Kursanci odpowiadają bezpośrednio w języku angielskim, pełnymi zdaniami i przy zastosowaniu tych słów, wyrażeń oraz rozwiązań gramatycznych, które są na lekcji omawiane. Podczas kursu nauczyciel również nie używa języka ojczystego. Kiedy kursanci odpowiadają na pytania nauczyciela, jego celem jest pomoc im w zbudowaniu poprawnego zdania oraz na bieżąco poprawianie każdego ich błędu. 

W tej metodzie nauczyciele prowadzą zajęcia mówiąc z możliwie największą prędkością jaką mogą rozwinąć z daną grupą, więc są tu stworzone  warunki takie jak jak przy rozmowie potocznej z native speakerem, co daje Kursantom możliwość osłuchania się z żywym językiem i szybkiego wychwytywania znaczeń pytań i odpowiedzi. W tej metodzie minimum 80% lekcji zostaje przeznaczona na mówienie

Lokalizacja:

Ul. Powstańców 1 lok. 4
15-666 Białystok

Kontakt:

Tel.: 513 850 953
Email: anamericanway.bialystok@gmail.com

Lokalizacja:

Ul. Powstańców 1 lok. 4
15-666 Białystok

Kontakt:

Tel.: 513 850 953
Email: anamericanway.bialystok@gmail.com