z An American Way Białystok

Nauczanie metoda tradycyjną

Zajęcia polegają na pracy z podręcznikiem i rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Ważnym elementem tej metody jest rozwinięcie znajomości struktur gramatycznych, w zakresie umożliwiającym precyzyjne wyrażenie własnego zdania

dane kontaktowe
513 850 953

Biuro
ul. Powstańców 1
15-666 Białystok