KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

z An American Way

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich uczniów klas ósmych, którzy pragną się dobrze przygotować do pierwszego poważniejszego egzaminu w swoim życiu

Kurs ten ma na celu kompleksowe uzupełnienie, powtórzenie i utrwalenie niezbędnego materiału do egzaminu, zgodnie z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

szkoła języka angielskiego an american way

swoim Klientów oferuje również kursy przygotowujące do matury

dane kontaktowe
513 850 953


Biuro
ul. Powstańców 1
15-666 Białystok