Pearson English International Certificate PEIC

  • – testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
  • koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów
  • – umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron dzięki formatowi opartemu na scenariuszach i autentycznym materiałom
  • – kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawia, że test nie wymaga wcześniejszej pracy z konkretnym podręcznikiem, a wśród materiałów towarzyszących kandydat znajdzie szereg pomocnych narzędzi przygotowawczych
  • – prezentuje wynik skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages)

Pearson English International Certificate PEIC

  • – testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
  • koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów
  • – umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron dzięki formatowi opartemu na scenariuszach i autentycznym materiałom
  • – kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawia, że test nie wymaga wcześniejszej pracy z konkretnym podręcznikiem, a wśród materiałów towarzyszących kandydat znajdzie szereg pomocnych narzędzi przygotowawczych
  • – prezentuje wynik skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages)

Certyfikat International Certificate jest również uznawany przez ministerstwa i instytucje rządowe w następującym zakresie:

Ministerstwo Edukacji i NaukiPotwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.04.2021.
Ministerstwo Spraw ZagranicznychW sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno – konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno – konsularnego.
Departament Służby CywilnejPotwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą.

Przygotuj się z Nami do egzaminu
Zostaw Nam swój kontakt - oddzwonimy

Lokalizacja:

Ul. Powstańców 1 lok, 4
15-666 Białystok

Kontakt:

Tel.: 513 850 953
Email: anamericanway.bialystok@gmail.com

Lokalizacja:

Ul. Powstańców 1 lok. 4
15-666 Białystok

Kontakt:

Tel.: 513 850 953
Email: anamericanway.bialystok@gmail.com