Anamericanway – szkoła językowa Białystok

ul. Powstańców 1 lok 4, Białystok

Egzamin w An American Way

Certyfikat TOEIC

Nasze indywidualne podejście do każdego ucznia i firmy zapewnia skuteczną naukę i realne rezultaty. Oferujemy wsparcie na każdym etapie edukacji, od ustalenia celów po osiągnięcie biegłości, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia.

Czy wiesz, że jesteśmy autoryzowanym ośrodkiem międzynarodowych testów językowych?

ETS (Educational Testing Service) to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i oceną kompetencji językowych. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych.

Od momentu założenia organizacji w 1947 r., ETS jest oddane badaniom w zakresie edukacji i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny kompetencji językowych dla klientów indywidualnych, instytucji i korporacji na całym świecie.

Egzamin TOEIC jest to egzamin z języka angielskiego, który sprawdza poziom kompetencji językowych w środowisku pracy na poziomach od A1 do C1 w skali Rady Europy. Jest on uznawany przez kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw, organizacji i instytucji na całym świecie.

Po 1. Aby dowiedzieć się na jakim etapie „rozwoju” językowego jesteśmy i zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju.
Po 2. Aby mówiąc o swoich umiejętnościach językowych posługiwać się konkretami, a nie subiektywnymi określeniami typu: „podstawowy”, „średniozaawansowany” czy „biegły”.
Po 3. Aby być wiarygodnym w oczach pracodawcy czy uczelni.
Po 4. Aby wyróżnić swoje CV wśród innych.
Po 5. Aby mieć cel, do którego dążymy i zwiększyć motywację do nauki języka.

A Ty już masz swój certyfikat? Czy może przygotowujesz się do niego?

An American Way

Certyfikat TELC

Nasze indywidualne podejście do każdego ucznia i firmy zapewnia skuteczną naukę i realne rezultaty. Oferujemy wsparcie na każdym etapie edukacji, od ustalenia celów po osiągnięcie biegłości, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia.

EGZAMIN JĘZYKOWY TELC

Egzamin TELC jest to idealna okazja do poznania języka obcego i podszkolenia swoich umiejętności. W Naszej szkole są dostępne kursy przygotowujące wraz z egzaminem końcowym TELC z języka angielskiego. Dzięki niemu można zdobyć kolejny poziom zaawansowania ze szkołą An American Way i otrzymać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Zdany egzamin TELC pozwala na łatwiejsze zdobycie pracy za granicą oraz w Polsce, podjęcie studiów, jak również swobodne  komunikowanie się z obcokrajowcami

Dlaczego TELC to trafiony wybór? Istnieje ku temu kilka ważnych powodów:

1. Jeśli uczysz się języka obcego, aby znaleźć pracę lub zmienić stanowisko na lepsze, formalne potwierdzenie Twoich umiejętności jest niezwykle przydatne. Pracodawcy darzą o wiele większym zaufaniem oficjalne certyfikaty niż sam wpis w CV.
2. Egzaminy TELC uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej, oznacza to, że jeśli myślisz o karierze za granicą, możliwość pochwalenia się certyfikatem TELC znacznie zwiększa Twoje szanse na znalezienie pracy.
3. Certyfikaty TELC uznawane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
4. Poziom B2 spełnia wymogi dotyczące znajomości języków obcych dla służby cywilnej, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
5. Zwalnia z lektoratu i egzaminów językowych na studiach pierwszego stopnia.
Warto dodać, że egzamin TELC to po prostu świetny wybór dla każdego, kto dba o rozwój osobisty i chce inwestować siebie i swoją przyszłość.

Najwięcej korzyści niesie uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 lub wyższym:
– jest dokumentem wystarczającym do potwierdzenia znajomości języka w przypadku ubiegania się o stanowiska urzędnicze w instytucjach unijnych,
– stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu z języka nowożytnego na egzaminie doktorskim w Polsce.

An American Way

Certyfikat PEIC

Nasze indywidualne podejście do każdego ucznia i firmy zapewnia skuteczną naukę i realne rezultaty. Oferujemy wsparcie na każdym etapie edukacji, od ustalenia celów po osiągnięcie biegłości, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia.

Pearson English International Certificate PEIC

  • testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
  • koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów
  • umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron dzięki formatowi opartemu na scenariuszach i autentycznym materiałom
  • kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawia, że test nie wymaga wcześniejszej pracy z konkretnym podręcznikiem, a wśród materiałów towarzyszących kandydat znajdzie szereg pomocnych narzędzi przygotowawczych
  • prezentuje wynik skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages)

 

Certyfikat International Certificate jest również uznawany przez ministerstwa i instytucje rządowe w następującym zakresie:

Ministerstwo Edukacji i NaukiPotwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.04.2021.
Ministerstwo Spraw ZagranicznychW sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno – konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno – konsularnego.
Departament Służby CywilnejPotwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą.

Jak działamy?

Przygotuj się z Nami do egzaminu. Zostaw Nam swój kontakt - oddzwonimy

Nasze indywidualne podejście do każdego ucznia i firmy zapewnia skuteczną naukę i realne rezultaty. Oferujemy wsparcie na każdym etapie edukacji, od ustalenia celów po osiągnięcie biegłości, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia.


    Call Now Button