Anamericanway – szkoła językowa Białystok

ul. Powstańców 1 lok 4, Białystok

Jak działamy?

Metody nauczania

Nasze indywidualne podejście do każdego ucznia i firmy zapewnia skuteczną naukę i realne rezultaty. Oferujemy wsparcie na każdym etapie edukacji, od ustalenia celów po osiągnięcie biegłości, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia.

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ TPR

Metoda TPR jest to technika reagowania całym ciałem, która polega na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie Kursantów do wykonywania własnym ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem.

Lekcja oparta na TPR wykorzystuje to, co najmłodsi lubią najbardziej: ruch i zabawę. Nauczyciel, tak jak rodzic, jest przede wszystkim modelem, wzorcem zachowania – wprowadza nowe słownictwo lub nową strukturę językową łącząc ją jednocześnie z konkretnym gestem lub ruchem, np. mówi: „touch the table” i dotyka stołu (wydaje polecenia i komendy, głównie w trybie rozkazującym). Zachęca uczniów, by dołączyli do niego i razem z nimi wykonuje daną czynność. Na tym etapie uczniowie reagują niewerbalnie, imitują jedynie gesty i ruchy nauczyciela. W kolejnym – uczniowie wykonują polecenia sami, bez podpowiedzi nauczyciela, najpierw grupowo, potem indywidualnie.

Powtórzenia werbalne następują dopiero, gdy nauczyciel ma przekonanie, że uczniowie wystarczająco osłuchali się z danym zagadnieniem językowym, by czuć się w nim bezpiecznie i pewnie. Tak jak w przypadku imitacji ruchów nauczyciela, powtarzanie wyrazów i fraz odbywa się najpierw grupowo, potem indywidualnie, wszystko po to, by zwiększyć komfort psychiczny i zminimalizować stres uczniów.

Wprowadzanie nowych struktur językowych odbywa się na zasadzie „nowe na bazie starego”. Nauczyciel stopniowo dokłada nowe struktury językowe do wcześniej poznanych, by scalić je w „bazę językową” i utrwalić.

Metoda Bezpośrednia - DIRECT METHOD ®

Jest to metoda bezpośrednia, która służy do nauki języka angielskiego, koncentruje się ona na najtrudniejszym aspekcie w nauce języka obcego, czyli na mówieniu. Przy użyciu tej metody Kursanci przez cały czas trwania lekcji w szkole An American Way posługują się w języku angielskim. Lekcje są tu oparte na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu między nauczycielem An American Way a każdym Kursantem. Na wszystkie pytania lektora Kursanci odpowiadają bezpośrednio w języku angielskim, pełnymi zdaniami i przy zastosowaniu tych słów, wyrażeń oraz rozwiązań gramatycznych, które są na lekcji omawiane. Podczas kursu nauczyciel również nie używa języka ojczystego. Kiedy kursanci odpowiadają na pytania nauczyciela, jego celem jest pomoc im w zbudowaniu poprawnego zdania oraz na bieżąco poprawianie każdego ich błędu.

W tej metodzie nauczyciele prowadzą zajęcia mówiąc z możliwie największą prędkością jaką mogą rozwinąć z daną grupą, więc są tu stworzone warunki takie jak jak przy rozmowie potocznej z native speakerem, co daje Kursantom możliwość osłuchania się z żywym językiem i szybkiego wychwytywania znaczeń pytań i odpowiedzi. W tej metodzie minimum 80% lekcji zostaje przeznaczona na mówienie.

w An American Way

Nauka opiera się tutaj na konwersacji. Uczniowie są wyrywkowo pytani o różne rzeczy związane ze słownictwem wprowadzanym na danej lekcji i przy braku czasu na głębsze zastanowienie się – mają udzielać odpowiedzi. Założeniem jest używanie wyłącznie języka nauczanego bez podpowiedzi w języku ojczystym uczniów. Duży nacisk kładzie się na powtórzenia materiału, bowiem w tej metodzie uczniowie nie mogą zapisywać nowych słówek i robić notatek. Nauczyciel ma za zadanie natychmiastowe poprawianie błędów w wypowiedziach uczniów

Nauka języka za pomocą tych technik przypomina sposób, w jaki języka uczy się dziecko – słuchając i automatycznie powtarzając, a gramatyki ucząc się niejako „przy okazji”, poprzez obserwację wzorców. Jednak rodzaj stosowanych pytań, konieczność odpowiedzi całym zdaniem i pamięciowe uczenie się reguł i terminów gramatycznych wykluczają takie podobieństwo. Wielokrotne powtarzanie danego zdania i nacisk na poprawność wskazują, iż metoda jest oparta na podejściu behawiorystycznym, który zakłada naukę poprzez wytwarzanie nawyków.

Metoda tradycyjna

Zajęcia polegają na pracy z podręcznikiem i rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Ważnym elementem tej metody jest rozwinięcie znajomości struktur gramatycznych, w zakresie umożliwiającym precyzyjne wyrażenie własnego zdania

Call Now Button